មកមើលប្រទេសដែលស្អាត និងមានសេចក្តីសុខជាងគេនៅលើពិភពលោក

Comments · 147 Views

ប្រទេសនីមួយតែងតែខិតខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងបានកែលម្អរប្រទេសអោយមានភាព

ប្រទេសនីមួយតែងតែខិតខំស្វែងរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ និងបានកែលម្អរប្រទេសអោយមានភាពទាក់ទាញ ដោយប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានស្រាប់នៅក្នុងធម្មជាតិ និងការកែច្នៃផ្សេងៗ។ 

តោះមកមើលសម្រស់របស់ប្រទេសដែលស្អាតជាងគេ គឺ ប្រទេសដាណឺម៉ាក

បឹងដ៏ស្រស់ស្អាត និង ឆ្នេសមុទ្រដែលមានខ្សាច់ស្អាត កសិដ្ឋានដូចតុក្កតា និងប្រាសាទបុរាណ ទាំងអស់នេះ បានធ្វើអោយដាណឺម៉ាក ក្លាយជាប្រទេសមួយដែលរីករាយ និងមានសេចក្តីសុខជាងគេលើពិភពលោក។

Comments