ទីក្រុងហ្វ្លរិនស៏ប្រទេសអ៊ីតាលី

ទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោក មានភាពរស់រវើក ស្អាត និងគួរអោយទាក់ទាញដែលអាចឆក់យកបេះដូង អ្នកទេសចរ មិនអោយ

ទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោក មានភាពរស់រវើក ស្អាត និងគួរអោយទាក់ទាញដែលអាចឆក់យកបេះដូង អ្នកទេសចរ មិនអោយបំភ្លេចបាន។ ខាងក្រោមនេះជាទីក្រុងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមួយរបស់អុីតាលី ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាចទៅ ទស្សនាទីក្រុងនេះនៅថ្ងៃណាមួយ នោះគឺ ទីក្រុងហ្វ្លរិនស៏ប្រទេសអ៊ីតាលី។

 


Mengsok Pech

19 Trip Knowledge posts

Comments