ទៅលេងអូស្ត្រាលី

អូស្រ្តាលីបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរ របស់អ្នកធ្វើដំណើរទំាងឡាយ ទោះបីជាមានការនិយាយពី សត្វគ្រោះថ្នាក់

អូស្រ្តាលីបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរ របស់អ្នកធ្វើដំណើរទំាងឡាយ ទោះបីជាមានការនិយាយពី សត្វគ្រោះថ្នាក់ និងសត្វល្អិតទិចខ្លាំងក៏ដោយ ក៏នៅតែមិនអាចធើ្វអោយពួកគេភ័យខ្លាចឡើយ។ រឿងដែលត្រូវដឹងច្បាស់គឺថា អ្នកដែលត្រូវទៅកាន់ទឹកដីនៃប្រទេសនេះ គឺដើម្បីស្វែងរកភាពអស្ចារ្យនៃព្រះអាទិត្យរះ ផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយ និងវង្វេង និងសត្វព្រៃដ៏ច្រើន។


Mengsok Pech

19 Trip Knowledge posts

Comments