អូទឹកវេទ តំបន់ជីផាត

កន្លែងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តកោះកុង បានទៅលេងធានាអស់កង្វល់

អូទឹកវេទ តំបន់ជីផាត ៖ ទឹកធ្លាក់ ជីផាតយើងតើ វាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ បានទៅលេងហើយជាប់ចិត្ត... ទីតាំង ភូមិជិផាត ឃុំជីផាត ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង។

ប្រភពពត៌មាន : news.sabay.com.kh


Ding Ding

65 Travel Tips posts

Comments