ភ្នំម្រេចកង្កែប អារ៉ែង

កន្លែងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តកោះកុង បានទៅលេងធានាអស់កង្វល់

ភ្នំម្រេចកង្កែប អារ៉ែង ៖ ស្រស់ស្អាតម្ល៉េះទេ ភ្នំម្រេចកង្កែប អារ៉ែង ខេត្តកោះកុង ។ ភ្នំម្រេចកង្កែប ជាឋានសួគ៌ធម្មជាតិ ស្ថិតក្នុងតំបន់អារ៉ែង នៃឧទ្យានជាតិ ជួរភ្នំក្រវាញ ខាងត្បូង ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រ ខេត្តកោះកុង (សហគមន៍ អេកូទេសចរណ៍ តំបន់ស្ទឹងអារ៉ែង)

ផែនទី

ប្រភពពត៌មាន : news.sabay.com.kh


Ding Ding

65 Travel Tips posts

Comments