ទឹកធ្លាក់តាតៃ

កន្លែងទេសចរណ៍ ក្នុងខេត្តកោះកុង បានទៅលេងធានាអស់កង្វល់

ទឹកធ្លាក់តាតៃ ៖ គឺជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់មួយ។ទឹកធ្លាក់តាតៃ គឺមានតំបន់ រមីយដ្ឋាន ដែលមានខ្យល់អាកាស និងទេសភាព បរិសុទ្ធ ដែលស្ថិតនៅភូមិតាតៃ ឃុំតាតៃ ស្រុកកោះកុង ខេត្តកោះកុង។ ចំងាយប្រហែល ២០ គីឡូម៉ែត ខាងកើតទីរួមខេត្ត កោះកុង តាមផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ហើយប្រជាជននៅទីនោះប្រកបមុខរបរជា អ្នកនេសាទ និងការប្រមាញ់។

ផែនទី

ប្រភពពត៌មាន : news.sabay.com.kh


Ding Ding

65 Travel Tips posts

Comments