កំពតទៀតហើយ! បឹងកាឡូបែបធម្មជាតិសក្ដិសមបំផុតសម្រាប់លំហែកាយ

ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​អ្នក​ប្រាកដ​ជា​ចង់​ទៅ​សម្រាក​លំហែ​កាយ​ ស្រូប​យក​ខ្យល់​អាកាស​បរិសុទ្ធ​នៅ​កន្លែង​មា

ពេល​ នេះ​ Yellow Sun Hotel អាច​ជួយ​បំពេញ​បំណង​អ្នក​បាន​។ ​​​​​Yellow Sun Hotel គឺ​ជា​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ជា​លក្ខណៈ​បឹង​កា​ឡូ​មួយ​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ដែល​មាន​សួន​ច្បារ​ និង​ Barសម្រាប់​កម្សាន្ត​លេង ហើយថែមទាំងជិះទូកកាយ៉ាកបានទៀតផង។​

រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​មើល​ហើយ​មិន​ទៅ​មិន​បាន​៖

 


Darith Sokhon

2 Travel Tips posts

Comments