សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រែកត្នោត

បើទៅខេត្តកំពត កុំមើលរំលង តំបន់ទេសចរណ៍កន្លែងនេះ ក្នុងទឹកដីខេត្តកំពត

អន្លង់ខៀវ ធម្មជាតិមានសម្រស់ស្អាតពេក ដល់ថ្នាក់មានការសំណូមពរកុំអោយផ្សព្វផ្សាយព្រោះខ្លាច បាត់បង់សម្រស់ដោយសារមនុស្សហេតុផលនេះយើងសុំចិត្តបងប្អូន យើងទាំងអស់គ្នាផងទៅចុះពេលបានទៅលេងហើយសុំជួយថែរក្សារអនាម័យផងណា កុំអោយតំបន់ទេសចរណ៍នេះត្រូវខូចខាត។

សហគមន៍អេកូទេសចរណ៍ព្រែកត្នោត
ផែនទី៖ https://goo.gl/maps/dUL8py1C4Jx

Reference : https://kohsantepheap.tv


Ding Ding

62 Travel Tips posts

Comments