Ding Ding  created a new article
12 w ·Translate

បឹងយក្ខឡោម | #បឹងយក្ខឡោម

បឹងយក្ខឡោម

បឹងយក្ខឡោម

បឹងយក្សឡោម គឺជាបឹងមួយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់យក្សឡោម ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី។