Mengsok  created a new article
22 w ·Translate

កម្ពុជាត្រូវការទេសចរណ៍ដំណើរសត្វអណ្តើក, ហេតុអ្វី? | #cambodia tour

កម្ពុជាត្រូវការទេសចរណ៍ដំណើរសត្វអណ្តើក, ហេតុអ្វី?

កម្ពុជាត្រូវការទេសចរណ៍ដំណើរសត្វអណ្តើក, ហេតុអ្វី?

ភ្នំពេញ៖ តើលោកអ្នកស្គាល់ពាក្យថា ដំណើរកម្សាន្តយឺតៗ ឬទេសចរណ៍ដំណើរសត្វអណ្តើក (Slow tourism) ឬទេ? ប្រសិនបើគេពិនិត្