ចាកឆ្ងាញពីកន្លែងដែលលឺតែសំលេងឡានម៉ូតូ ទៅរកនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ គយគន់ថ្ងៃលិច គេងស្តាប់ទឹករលក​ និងបោះចោលនូវភាពតានតឹងទាំងឡាយ​។
ឆ្នេរខ្សាច់តាបារាំងជាឆ្នេរមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដែលសម្ងប់លាក់ខ្លួននៅលើទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុ ។
#ឆ្នេរតាបារាំង

imageimage
+13