សណ្ឋាគារ​កំពត​ភែរេីដាយ​និរតី​រីហ្សត​យេីងខ្ញុំ​ សូមថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ទាំង​អស់​ដែល​បានអញ្ជេីញ​មកស្នាក់​ស្នាក់​នៅ​កន្លែង​យើង​ខ្ញុំ​🌅🌄 យេីងខ្ញុំ​សូមគោរព​ជូន​ពរ​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ទាំង​អស់​ សូមប្រកប​តែសេចក្ដីសុខចម្រេីន​ គ្រប់​ប្រការកុំ​បីមាន​ឧបសគ្គ​អ្វី​មក​រារាំង​ឡេីយ🙏🙏🙏🥰

image
image
image
image
image