ចុងសប្តាហ៍ចង់រកកន្លែងថតរូបស្អាតៗមែន?
តោះទៅថតរូបលេងនៅបឹងព្រលិតដ៍ធំមានតែមួយគត់នៅលើទឺកដី រមណីដ្ឋានភ្នំក្រោមអេកូរីតខេត្តសៀមរាប។ធានាថាស្អាតមិនមានកន្លែងណាដូច។ជាពិសេសអាចរកន្លែងអង្គយលេងនិងពិសារអាហារឆ្ងាញ់ៗបានទៀត។
អាចទំនាក់ទំនងកក់កន្លែងអង្គុយមុនជាមួយក្រុមការងារយើងខ្ញុំតាមលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម ឬ អាចឆាតតាម Facebook Messenger page របស់ យើងខ្ញុំ៖
Hotline : (+855) 81​300 152 ឬ 081 300 365
Facebook Messenger:
https://web.facebook.com/phnomkromecoresort
Website: http://www.phnomkromecoresort.com/
ឬ លោកអ្នកអាច ចុច link ខាងក្រោមដើម្បីបើកផែនទីបង្ហាញផ្លូវមកកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំក្រោមអេកូរីសតយើងខ្ញុំ។https://maps.app.goo.gl/8ect1Y3i3CyNfP7n6
សូមអរគុណ។

Favicon 
web.facebook.com

更新浏览器 | Facebook

image
image
image
image