គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិវប្បធម៌ភ្នំក្រោមកំពុងលេចរូបរាងនៅលើទីកដីរមណីដ្ឋានភ្នំក្រោមបណ្តើរៗហើយ ។ គម្រោងយើងរួមមានផ្ទះលំហែរចនាបទខ្មែរប្រណិត ហើយរចនាបទដ៍ប្រណិតនេះមានតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។​ ហើយយើងនៅមានគម្រោងថ្មីៗជាច្រើនទៀត។ កុំភ្លេចជួយគាំទ្ររមណីដ្ឋានយើងផង​។
សូមចុច link ខាងក្រោមដើម្បីបើកផែនទីបង្ហាញផ្លូវមកកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំក្រោមអេកូរីសតយើងខ្ញុំ។
https://maps.app.goo.gl/8ect1Y3i3CyNfP7n6
អាចទំនាក់ទំនងកក់កន្លែងអង្គុយទុកមុនជាមួយ​ក្រុមការងារយើងខ្ញុំតាមលេខទំនាក់ទំនងខាងក្រោម ឬ អាចឆាតតាម Facebook Messenger page របស់ យើងខ្ញុំ៖
Hotline : (+855) 81​300 152 ឬ 081 300 365
Facebook Messenger:
https://web.facebook.com/phnomkromecoresort
Website: http://www.phnomkromecoresort.com/

image
image
image
image
+4