ជំរាបសួរ!
តើលោកអ្នកត្រូវការជួលរថយន្តជាលក្ខណៈឯកជន, ជាក្រុមមិត្តភក្តិ និង ក្រុមគ្រួសារសំរាប់ដើរកំសាន្តមែនទេ?។
យើងខ្ញុំមាន🚍រថយន្តទេសចរណ៍ជួលសម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
មានរថយន្ត 10កៅអីVIP, 🚐15,20,25,35 និង45កៅអ៊ី។
រថយន្តទូលាយ មានកៅអីផ្ងាដេកបាន កន្លែងអង្គុយ និង កន្លែងដាក់អីវាន់មានដោយឡែកពីគ្មា។
ℹ ព័ត៌មានបន្ថែម៖
☎️Cellcard: 095777368 / 0769666649
☎️Smart: 087867768
#mondulkiri

image