Eatame
Eatame

Eatame

@eatame
11 w ·Translate

បាយកកមានតម្លៃ ទូទឹកកកបើកញឹក 😋😂 បង្គាត្រាំទឹកស៊ីអ៉ីវជប៉ុន បើចង់ញ៊ាំទិញបានពីខាងផេកគាត់នេះ បង្គា ROrly ឬតាមតេឡេក្រាម 012 277 952

image
image
image
image
+8
11 w ·Translate

គេចមិនផុតពី បាយបឋម ភូមិ៦ ពីដូនចាស់ អ្នកណាខ្លះមានអនុស្សាវរីយ៍កន្លែងនេះខ្លះ 🥰💙

image
image
image
image
+4
11 w ·Translate

មេឃក្តៅ ចឹងបានអំបិលផ្អែមៗ ត្រជាក់ៗ ចឹងដឹងជាតិម៉េចទៅ🥴😋🤣 អ្នកដឹងបានដឹង ថានេះជាទឹកកកឈូសតែថៃ ប្រចាំហាង Truedan Cambodia ទេ ដូចសាហាវ 🤣

image
image
image
image
11 w ·Translate

កុំអោយអ្នករង់ចាំមើលវីដេអូខឹង គេងលេបទឹកមាត់លេងៗ 😂😁

image
11 w ·Translate

ជាប់ចិត្តរសជាតិបុងប៊រវេគាត់ នឹកថាចង់ញ៊ាំម្តងទៀតព្រឹកនេះឡូវចប់ ចេញវីដេអូយប់មិញហើយ ឡូវអត់កន្លែងអង្គុយ 🥴 ជិះដើររកអីញ៊ាំម៉ាព្រឹកហើយ ឡូវជួយប្រាប់កន្លែងឆ្ងាញ់ៗ ម្តុំផ្សារថ្មីផង 🙏🥰

image
image
image
image
+2