ដើរស្រួល ទេសចរណ៏
ដើរស្រួល ទេសចរណ៏

ដើរស្រួល ទេសចរណ៏

@dersrultravel

🇰🇭🇰🇭🇰🇭តោះទៅកោះឋានសួគ៏ អ្នកsingle ក៏ទៅបានដែរ☺️😁🏆🏆🏆
ជាកោះល្អឯកនៅកម្ពុជា គ្រាន់តែគេងធម្មតាក៏1យប់100$ដែរ😱 ញាក់សាច់🥶
អត់គិតសំបុត្រអូប័រទៀត😨
មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅពេលនេះ 2ថ្ងៃ1យប់ម្នាក់ត្រឹមតែ
118$តែប៉ុណ្ណោះ😱😱
🏆តម្លៃនេះបូករួមបញ្ជូល🏆👇🏻👇🏻👇🏻
👉កាធ្វើដំណើរទៅមក ភ្នំពេញ - ព្រះសីហនុ😉
👉ឡានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ខារ៉ាអូខេ ម៉ាអែម🎤🎤🎤🎤
👉ការស្នាក់នៅនៅកោះឋានសួគ៏ 1យប់🇰🇭🇰🇭🇰🇭🏆🏆🏆
👉សំបុទ្រអូរប័រល្បឿនលឿន ព្រះសីហនុ-កោះឋានសួគ៏ទៅមក
👉អាហារ5ពេល😱
👉BBQ អាំងនៅលើកោះ គ្រឿងសមុត្រ
👉ទឹកសុទ្ធញាំម៉ាចប់កម្មវិធី
👉🏆🏆អ្នកដឹកនាំធួរ មានជំនាញ វិទ្យាជីវះ នាំសប្បាយ🏆🏆
ចំណាយត្រឹមតែ 118$ បានទាំងអស់👆👆👆
✅ចេញដំណើរ ថ្ងៃ13ខែ3 ឆ្នាំ2022 (15នាក់ហើយ)
ថ្ងៃ19 ខែ3ឆ្នាំ2022. សៅរ៍ អាទិត្យ
ថ្ងៃ26ខែ3 ឆ្នាំ2022
បញ្ជាក់ទទួលតែអ្នកមានប័ណ្ណចាក់វាក់សាំងប៉ុណ្ណោះ
📲Booking : 0968549425/0974444529
ABA02530105
Admin: Sarah Chantola
Telegram70522429✔️

image
image
image
image

-o n e d a y w i t h y o u -❤️
Couple albums 👩‍❤️‍👨

image
image
image
image
image

ញាុំ ញាុំ
#starwoldtravel
#ស្តាវើលដ៏ត្រាវែល
#ប្រកួតប្រជែងរឿងគុណភាពនិងសេវាកម្ម
#ទទួលកក់ដំណើរកំសាន្ត25ខេត្តក្រុង
#ផេកដើរស្រួលទេសចរណ៏070522429telegram

image
image
image
image