ភូមិរំដួល - Romdoul Village
ភូមិរំដួល - Romdoul Village

ភូមិរំដួល - Romdoul Village

@RomdoulVillage

ជម្រាបសួរពូមីងបងប្អូន!
បងប្អូនពូមីងអាចស្វែងរក រមណីយដ្ឋានភូមិរំដួលបាន ដោយមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកោះក្របី សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។
ឬតាមរយៈGoogle Map: https://bit.ly/3mKtmme
"ភូមិរំដួល អាហារខ្មែរ ដើម្បីកសិករខ្មែរ"
Telegram : https://t.me/romdoulvillage

image
image
image
image
+6

ភូមិរំដួលជម្រាបសួរ🙏
សូមអរគុណអតិថិជនដែលបានអញ្ជើញមកគាំទ្រ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅភូមិរំដួល😘
ឬតាមរយៈGoogle Map: https://bit.ly/3mKtmme
"ភូមិរំដួល អាហារខ្មែរ ដើម្បីកសិករខ្មែរ"
Telegram : https://t.me/romdoulvillage

image
image
image
image
+6

ជម្រាបសួរបងប្អូនពូមីង!
ជម្រាបបងប្អូនពូមីងថ្ងៃនេះក្យូសមាត់ទឹកពេញអស់ហើយ។

image
image
image
image

ភូមិរំដួលជម្រាបសួរ🙏
សម្រស់ភូមិរំដួល ទោះបីជារវល់ប៉ុណ្ណាក៏ភូមិរំដួលនូវតែរក្សាអនាម័យជូនបងប្អូន😘
ឬតាមរយៈGoogle Map: https://bit.ly/3mKtmme
"ភូមិរំដួល អាហារខ្មែរ ដើម្បីកសិករខ្មែរ"
Telegram : https://t.me/romdoulvillage

Favicon 
bit.ly

Google Maps

★★★★☆ · Restaurant
image
image
image
image

ភូមិរំដួលជម្រាបសួរ🙏
ចង់បានទីតាំងស្អាតត្រជាក់ចិត្ត មិនមានការរំខានច្រើនអ្នកអាចជ្រើសរើសក្យូសមាត់ៗទឹកដើម្បីអង្គុយទទួលទានអាហារ និងភេសជ្ជៈ។
អ្នកអាចស្វែងរកតាមរយៈGoogle Map: https://bit.ly/3mKtmme
"ភូមិរំដួល អាហារខ្មែរ ដើម្បីកសិករខ្មែរ"
Telegram : https://t.me/romdoulvillage

Favicon 
bit.ly

Google Maps

★★★★☆ · Restaurant
image
image
image
image