Hunminjeoungeum Korea Restaurant
Hunminjeoungeum Korea Restaurant

Hunminjeoungeum Korea Restaurant

@HMJE2021

[Eng below] 【中文在下部分】
🥰ម្ហូបកូរ៉េ ភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េ អារម្មណ៍កូរ៉េ 🥰
ពិបាកក្នុងការស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានកូរ៉េដែលមានរសជាតិដើម អនាម័យល្អ និងការតុបតែងប្រណិតមែនទេ?
ភោជនីយដ្ឋាន Hunmin Jeoung Eum យើងខ្ញុំផ្ដល់ជូននូវរសជាតិដើម ទីតាំងដ៏មានផាសុខភាព ប្រកបដោយរចនាបថប្រពៃណីកូរ៉េ សេវាកម្មល្អ សកិ្ដសមបំផុតសម្រាប់ជំនួបពាណិជ្ជកម្ម ពិធីជប់លៀង ការទទួលទានអាហារបែបឯកជន និងជំនួបផ្លូវការផ្សេងៗទៀត។
ទទួលទានអាហារនៅហាងយើងខ្ញុំ អ្នកនឹងទទួលបាននូវសេវាកម្មស្ដង់ដារកូរ៉េ និងអារម្មណ៍ល្អដែលពុំធ្លាប់ជួប។
Korean food, Korean Restaurant, Korean mood !!!
Hard to find a Korean restaurant with delicious taste, beautiful presentation and good service?
Designed in traditional Korean architectural style, Hunmin Jeoung Eum specifically provides comfortable place and Korean atmosphere for business meetings, private meal, party, and other type of meetings.
With original taste, hygienic service, food and professionalism of the chefs, as well as luxurious decoration of the restaurant, you will experience a real Korean feeling that you've never had.
韩国美食、韩国餐厅、韩国感觉!
是不是难以找到味道鲜美、装饰设计精美、服务周到的韩国餐厅?
Hunmin Jeoung Eum 以韩国传统建筑风格设计,专门为商务会议、私人晚宴、和其他类型的会议提供舒适的用餐环境和韩国氛围。
在本餐厅用餐,您将体验到前所未有的真正的韩国感觉。
📍Address:
#7, Street398, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh.
For further information about Hunmin Jeoung Eum, Please contact:
☎️069 258 468
☎️023 238 916

image

[English below]【中文在下部分】
អបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារី។💐
សូមអោយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលគួរអោយចងចាំសម្រាប់មនុស្សស្រីជាទីស្រលាញ់របស់អ្នក។
Hunmin Jeong Eum យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនអ្នកនូវ Rose Tteokbokki ដ៏ឆ្ងាញ់និងប្រណិតដោយឥតគិតថ្លៃជូនគ្រប់តុដែលមាននារីចូលរួម ។ កុំភ្លេចណា៎ នាំំនារីជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកមក Hunmin Jeong Eum កុំអោយឪកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅអោយសោះ។
ជាមួយនឹងទីកន្លែងដ៏មានផាសុខភាព និងម្ហូបដែលមានគុណភាព អ្នកអាចធ្វើអោយមនុស្សជាទីស្រលាញ់អ្នកមានសុភមង្គលជាទីបំផុត។
Happy Women's Day💐
Let this day be a memorable day for your beloved woman.
We will provide you with a delicious and luxurious Rose Tteokbokki for free at every table with women in attendance. Do not forget to bring your beloved Woman to Hunmin Jeong Eum, do not miss this special opportunity.
with the most sanitary environment and quality dish which make your loved one the happiest.
妇女节快乐💐
让这一天成为您心爱的女人难忘的一天。
我们将在每张桌子上免费为您提供美味奢华的玫瑰炒年糕,并有女性出席。 别忘了带您心爱的女人来 Hunmin Jeong Eum,千万不要错过这个特别的机会哦。
最良好卫生的环境和最优质的菜肴,让您的亲人最幸福。
📍Address:
#7, Street398, Sangkat Boeng Keng Kang I, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh.
For further information about Hunmin Jeoung Eum, Please contact:
☎️069 258 468
☎️023 238 916
#hunminjeoungeum #hunminjeoungeumkoreanrestaurant #hunminjeoungeumpromotion #koreanrestaurant #8march #womenday #8marchpromotion #ttrokbokki #rosetteokbokki #tablewithfemale #koreanfood #meat #koreantaste #koreancuisine #stew # #goodenvironment #sanitarydish #spicy #meatgrilled #koreanvibe #healthyfood #healthyfood #bbq #bkk #phnompenh #훈민정음 #여성의날 #떡볶이 #프로모션의날 #妇女节快乐 #ទិវាសិទ្ធិនារី #ប្រូម៉ូសិន

image

[English below] 【中文在下部分】
ចូលចិត្តញ៉ាំបង្អែមតែបារម្ភពីការឡើងទម្ងន់មែនទេ?
ដែលលឺគេនិយាយថាបើបង្អែមដែលឆ្ងាញ់ហើយ គ្មានជាតិខ្លាញ់ កាឡូរី។ដឹងទេថានៅ"the restaurant ផ្ដល់នូវបង្អែមយ៉ូហ្គឺតផ្លែឈើចម្រុះ រាល់ការទិញ BBQ ដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីបង្កើតភាពស្រស់ស្រាយ និង ឆ្ងាញ់ពិសារ ដោយ ផាសុខភាពសម្រាបភ្ញៀវជាទីគោរពទាំងអស់។
Love eating sweets but worried about gaining weight? You know what they say, its 0 calories if it’s delicious!
Hunminjungeum offers free frozen yogurt fruit salad with every BBQ order as desert!
Refreshing, delicious and hygienic dessert for all of our valued customers.
喜欢吃甜食却担心发胖? 你知道他们说什么,如果它好吃,它就是0卡路里!
Hunminjungeum 提供免费的冷冻酸奶水果沙拉,每一份烧烤订单都是甜点!
为我们所有尊贵的客户提供清爽、美味和卫生的甜点。
#hunminjeoungeum #koreanfood #koreandessert #korea #yogurt #fruit #healthy #yummy #deliciousrestaurant #zerocalories #healthydessert #koreanvibe #dessert #good #service #colddessert #fruitsalad #salad #sweet #goodservice #ម្ហូបកូរ៉េ #បង្អែម #ផ្លែឈើ #សុខភាព #韩式甜点 #甜点 #훈민정음 #디저트 #과일샐러드 #건강한

image