Pheapbol's BrewHouse
Pheapbol's BrewHouse

Pheapbol's BrewHouse

@BrewHouse_Official

{English below…}👇🏽
ស្អែកដល់ថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍បញ្ចុះតម្លៃ20%ទៀតហើយ😁 តែបងប្អូនមកពេញតាំងពីថ្ងៃនេះទៅតែម្ដង😁 អរគុណសម្រាប់ការជួយគាំទ្ររបស់បងប្អូនអតិថិជនជាទីស្រលាញ់ទាំងអស់គ្នា🙏🏻 អាហារថ្ងៃត្រង់កំពុងរង់ចាំណា បងៗណាមិនទាន់បាយចូលសិនមក😆
Weekend 20%off is already near, thank you to all our dear beloved customers for always supporting us. It's lunchtime come and have delicious lunch at Pheapbol’s BrewHouse
#pheapbolsbrewhouse
#3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នា
#brewhouse
#coffeechitchat
#lunchtime
#twentypercentoff
#weekend
#enjoy
#deliciousfood
#highqualityfoodandbeverage
#hygine
#supportlocal
#meetingspace
#coffeechill
#tastydrink
#localbusiness
#coffeeaddic

image
image
image
image

{English below….}👇🏽
ល្ងាចនេះមានណាត់នៅ បើនៅមកភាពបុលប្រ៊ូហោសន៍ញុំាកាហ្វេជជែកគ្នាលេងបានណា ☕️😊
If you don’t have a date yet, come to Pheapbol’s BrewHouse and enjoy a coffee chitchat with us.
#3កុំ3ការពារទាំងអស់គ្នា
#pheapbolsbrewhouse
#brewhouse
#coffeechill
#coffeetime
#coffeechitchat
#eveningdate
#supportlocal
#localbusiness
#enjoythedate
#coffeeshop
#relaxingtime
#meetingspace
#hygine
#tastydrink
#deliciousfood

image

ពេលវេលាពិតជាលឿន គ្មានការជួបជុំណាដែលមិនបែកគ្នានោះទេ😊 ក្នុងថ្ងៃលាគ្នាចុងក្រោយរបស់បង ក្រុមគ្រួសារភាពបុលប្រ៊ូហោសន៍ក៏មានការជួបជុំគ្នាញុំាអីបន្តិចបន្តួចដើម្បីជាការចងចាំ ទោះជាយើងមិនបានបន្តរដំណើរជាមួយគ្នាទៀត តែយើងនៅតែដូចជាគ្រួសារតែមួយ សូមអោយបងទទួលបានជោគជ័យនូវអាជីពការងារថ្មី💪🏻🙏🏻
It was a pleasure to work with you. We thank you for what you had done. Good luck with your future endeavors.
#pheapbolsbrewhouse
#brewhouse
#localbrand
#supportlocal
#farewell
#thebestwish
#wearefamily
#appreciation

image
image
image

{English below…}👇🏽
📣ប្រ៊ូហោសន៍ជម្រាបសួរ🙏🏻
ភាពបុលប្រ៊ូហោសន៍បានអនុវត្តន៍យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងវិធានការណ៍3កុំ3ការពារតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល យើងខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារប្រ៊ូហោសន៍ទាំងអស់ក៏បានទទួលការចា់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ដូសគ្រប់ៗគ្នាផងដែរ😊
បងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់អាចមកញុំាកាហ្វេ នឹងអាហារដោយមានទំនុកចិត្ត ធានាបានទាំងគុណភាពនឹង អនាម័យ😷
We at Pheapbol’s Brewhouse always follow the government guidelines in stopping the spread of covid.
All our staff are fully vaccinated, so for all our beloved costumers who are vaccinated can come to enjoy our tasty food and coffee.
#3កុំ3ការពារ
#brewhouse
#pheapbolsbrewhouse
#hygine
#hightqualityfoodandbeverage
#vaccine
#safetyfoodandbeverage
#coffeeinphnompenh
#localbrand
#goodservice
#coffeelover
#coffeeaddict
#meetingspace
#enjoyableplace

image