តោះទៅលេងកោះកុង!!!
ទេសភាពស្អាត ព្រៃឈើអមសងខាងផ្លូវធ្វើដំណើរ ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ ។ ទៅមើលចេតិយ ឃុនឆាង ឃុនផែន ជជែកគ្នាលេង និងអូលលាស នៅឆ្នេរបាក់ខ្លង។ ជិះទូកកម្សាន្តនៅជ្រោះតាតៃ ញាុំ គ្រឿងសមុទ្រស្រស់ ....។

imageimage
+14